جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1383
شعری از حمید مصدق

 


حمید مصدق

H.Mosadegh


از منظومه: سالهای صبوری رباعی

 

زان لحظه که دیده بررخت واکردم

دل دادم و شعر عشق انشاء کردم

 

نی، نی غلطم، کجا سرودم شعری

تو شعر سرودی و من امضاء کردم

***