چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1383
شعری از روی درماندگی


من آن هر روز سیاهم که پایانیم نباشد

دلا شبی ده ما را که غمخواریم نباشد

گر این دل نظر نکند ما را

هر شب از جور زمانه روزگاریم نباشد