دوشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1385
کاریکاتور جنجالی و اهانت آمیز

این کاریکاتور در تاریخ 22 اردیبهشت (سیزدهم مه) در گوشه ای از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ایران جمعه و طی مطلبی با عنوان "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند" چاپ شده بود.

انا نیستانی (سمت راست) و مهرداد قاسمفر

مانا نیستانی (سمت راست) و مهرداد قاسمفر در ارتباط با چاپ کاریکاتور جنجال برانگیز در روزنامه ایران بازداشت شده اند.

این کاریکاتور در تاریخ 22 اردیبهشت در گوشه ای از صفحه کودک و نوجوان هفته نامه ایران جمعه و طی مطلبی با عنوان "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند" چاپ شده بود.

مطلب مزبور حاوی چند کاریکاتور است که در یکی از آنها کودکی به زبان سوسکها با یک سوسک صحبت می کند اما سوسک حرفهای او را نمی فهمد و به زبان ترکی می پرسد: "نمه نه"؟ (به فارسی: چی؟)

شمار زیادی از ترکهای ایران این کاریکاتور را توهین به خود تلقی کرده و تبریز و ارومیه به تظاهرات در تبریز و به آتش کشیدن بانک هاعنوان دو شهر بزرگ ترک نشین ایران و چند دانشگاه این کشور صحنه تظاهرات اعتراض آمیزی شده اند که در مواردی به بروز خشونت و بازداشت افراد نیز منجر شده است.

در چند شهر در مناطق شمال غرب ایران تظاهرات بیشتری برگزار شده و هزاران نفر روز شنبه، ششم خرداد، در اعتراض به یک کاریکاتور در روزنامه ایران دست به راهپیمایی زدند.
برخی از این راهپیمایی ها به خشونت گراییده است: ساختمان های دولتی مورد حمله قرار گرفته و تعدادی بانک و ساختمان تلویزیون به آتش کشیده شده است. برای بزرگ دیدن تصویر روی آن کلیک نمایید

برای دیدن کامل کاریکاتور روی عکس زیر کلیک کنید و چند لحظه صبر نمایید: