X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
جمعه 22 مهر‌ماه سال 1384
مراقب باش

هرگز به خود اجازه انتخاب شکست ندهید. ترس از شکست بزرگترین مانع موفقیت در زندگی افراد محسوب می‌شود. شکست شما را قوی‌تر، انعطاف‌پذیرتر و مصمم‌تر می‌کند ولی ترس از شکست یا پیش‌بینی شکست است که می‌تواند افکار شما و فعالیت‌ شما را فلج کند و حتی شما را از تلاش برای انجام کارهای بزرگ باز دارد

مراقب افکارت باش، آنها به گفتار تبدیل می شوند.

Watch your thoughts: they become words

مراقب گفتارت باش، آنها به کردار تبدیل می شوند.

Watch your words: they become actions

مراقب کردارت باش، آنها به عادات تبدیل می شوند.

Watch your actions: they become habits

مراقب عاداتت باش، آنها به شخصیت تبدیل می شوند.

Watch your habits: they become character

مراقب شخصیتت باش، آن سرنوشت خواهد شد.

Watch your character: It become your destiny