شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1383

یادمان باشد اگر خاطرمان خالی گشت
طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم