جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1383
اشعاری از پروین اعتصامی

 

 

                                                

 

کسی که در طلب نام نیک رنج کشید

اگر چه نام نشانیش نیست، ناموری است